Skip to main content

Blauwe Balg

De Blauwe Balg is een gebied in de Waddenzee dat net ten zuiden ligt van de doorgang tussen Terschelling en Ameland. Deze plek is in trek bij zeehonden en vogels. Tegelijkertijd is het een veel gebruikte vaarroute in de Waddenzee. Door de korte afstand van de vaargeul tot de zandbank verstoort de scheepvaart de rust van de zeehonden en de vogels. Om die reden wordt er een proef uitgevoerd met een alternatieve route die geen zeehonden en vogels zal verstoren en bovendien korter is.