De Erecode voor Wadliefhebbers

De Erecode voor Wadliefhebbers is een onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie. Het Actieplan voorziet ook in onderzoek, dynamische zonering van vaarroutes en afgesloten natuurgebieden, pilots en de toegankelijkheid van jachthavens in het Waddengebied. 

Erecode

De Erecode voor Wadliefhebbers is een set van gedragsregels om zo de natuur van Werelderfgoed Waddenzee te beschermen en te behouden. Kort gezegd: Vogels en zeehonden zien? Kijk, geniet en respecteer de natuur door afstand te houden. 

Lees de Erecode hier