Werelderfgoedstatus beter zichtbaar in Waddenhavens

De bestuursleden van de Jachthavens op de Waddeneilanden kwamen afgelopen weekeinde bijeen op Schiermonnikoog. Daarbij krijgen ze een aantal pr-attributen om de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee ook beter zichtbaar te maken.

De uitreiking van de spullen komt op een logisch moment, volgens voorzitter Jook Nauta van de Stichting Jachthavens Waddeneilanden. ,,De SJW-havens hebben zich de afgelopen jaren vooral gericht op duurzaamheid en verblijfskwaliteit. Informatie en educatie over verantwoord en veilig varen op Werelderfgoed de Waddenzee als uniek natuurgebied en het genieten hiervan, is onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. ”

Ambassadeurs
Daarmee varen de SJW-havens een andere koers dan pakweg 15 jaar geleden. Die verandering is geleidelijk gegaan, maar wordt nu steeds meer zichtbaar. Dat merkte Nauta ook op Schier. ,,We willen ons als ambassadeurs profileren voor verantwoorde vaarrecreatie op de Waddenzee. Met de huidige aantallen ligplaatsen en bootovernachtingen is deze missie goed uitvoerbaar. Naast duurzame jachthavens met een hoge verblijfskwaliteit is nu vooral duurzaam toerisme de belangrijkste doelstelling waarbij wij natuur, ecologie en recreatie met elkaar verbinden.”

Op de jaarlijkse bijeenkomst, waar ongeveer 50 personen aanwezig waren, werden de eerste spullen uitgereikt. Het gaat ondermeer om emailleborden, stickers en petten. De grote Werelderfgoedvlag viel ook erg in de smaak. Deze wordt zo snel als mogelijk nagezonden.

Actieplan Vaarrecreatie
Het vergroten van de herkenbaarheid van de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee is een van de speerpunten van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Deze bijzondere status geeft aan hoe uniek de Waddennatuur is. Een beter begrip hiervan leidt, zo is de gedachte, tot bewuster vaargedrag.