27 juni 2016 - Dag van het Wad zeer geslaagd

Op zondag 26 juni genoten honderden mensen van de ‘Dag van het Wad’. Op deze 'verjaardag' van Waddenzee Werelderfgoed konden toeristen en bewoners  tal van verschillende activiteiten beleven, voelen en proeven.

Veel ondernemers in het Waddengebied organiseerden speciale activiteiten voor de Dag van het Wad. Wadlopen, zeilen, zeehonden spotten en een culinaire ontdekking van het Wad behoorden tot de vele dingen die gedaan konden worden deze dag. Locaties waren onder andere Delfzijl, Noordpolderzijl, Lauwersoog, Moddergat, Zwarte Haan, Texel en Vlieland.

De Dag van het Wad is in het leven geroepen door het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en wordt mede-georganiseerd door tal van belanghebbenden in het gebied, waaronder Ik pas op het Wad. Het was dit jaar voor het eerst dat deze dag werd gevierd. De bedoeling is dat bewoners en toeristen al het moois in dit bijzondere gebied ontdekken.

Voorafgaand aan de Dag van het Wad heeft PRW een speciale Waddenkrant uitgegeven en als bijlage gestoken bij de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. In deze bewaarkrant staan artikelen over de waarden van Werelderfgoed Waddenzee. De Waddenzee is het grootste aaneengesloten systeem ter wereld van zand- en slikvlakten waar natuurlijke processen nog steeds functioneren. Het is een leefgebied voor miljoenen vogels, vissen en kleinere planten en dieren. Het wad is heel divers en bestaat uit getijdengeulen, zeegrasveldjes, mosselbanken, zandbanken, kwelders, stranden en duinen. Veel diersoorten waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis gebruiken dit gebied dan ook als broedplaats en overwintergebied. Daarnaast brengen zo’n 10 tot 12 miljoen vogels ieder jaar een bezoek aan het gebied.