Ministersconferentie in Leeuwarden

Initiatieven vanuit Vaarrecreatie Waddenzee

Op 17 en 18 mei is de Ministersconferentie in Leeuwarden. Het Actieplan Vaarrecreatie heeft ook gekeken naar de mogelijkheden om hier een actieve bijdrage aan te leveren.

Zo hebben we een plan gemaakt om het lespakket dat in 43 scholen in Noord-Holland wordt onderwezen ook uit te voeren tijdens de conferentie. Ziet u het al voor zich? Driehonderd mensen die door te dansen met elkaar meer inzicht krijgen in rust en afstand houden? Helaas vond de organisatie dit niet passen in het bomvolle programma. Wél was er ruimte voor ons kite-surfevenement in Harlingen. Hier bleek de financiering echter niet voor rond te krijgen.

Daardoor lift het Actieplan Vaarrecreatie mee met de stand van het Programma naar een Rijke Wadddenzee als één van de zestig projecten. Daarnaast zal de bannerpen met de Erecode in de goodie-bag zitten voor de honderden deelnemers aan het congres. Ook de Wadvaarders zijn met een stand op de beurs aanwezig.