Uniforme monitoring Wadwachters Richel

De wadwachters op Richel gaan dit jaar ook aan de slag met Oog voor 't Wad. Op die manier wordt de monitoring van vogels weer een stap systematischer en uniformer.

De Richel, een onbewoond eilandje, ten noordoosten van Vlieland is een fijne plek voor tientallen grijze zeehonden en duizenden vogels. Op deze plek is het goed om te weten hoe de interactie verloopt met de vaarrecreatie. Vorig jaar bleek dat hier met name verstoring optrad door wadlopers van drooggevallen schepen.

Protocol voor telgegevens
De telgegevens van de Wadwachters waren vorig jaar niet altijd even makkelijk te analyseren, omdat het op verschillende manieren werd gedaan. De aanschaf van een tablet, met daarop een speciale app moet het invoeren van de gegevens een stuk makkelijker maken. Bovendien zijn er afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een protocol. Het gaat dan ondermeer om het exacte telgebied.

Oog voor het Wad
Bruno Ens van Sovon is blij met de overstap naar Oog voor het Wad. ,,Als we overal in het Waddengebied op dezelfde manier monitoren kunnen we veel makkelijker analyseren. Dat helpt om ook Waddenbreed conclusies te trekken over de ontwikkelingen van de vogels en zeehonden in relatie tot mogelijke verstoringen zoals roofvogels en recreatievaart."

FOTO: Gerard Roos/Natuurmonumenten

Meer info: Wadwachters en Richel