Tellingen vanuit de lucht

Deze zomer zijn vanuit de lucht tellingen gedaan naar recreatievaart, zeehonden en vogels. Dit in het kader van een driejarig monitoringsonderzoek naar de balans tussen natuur en vaarrecreatie op de Waddenzee. De eerste resultaten worden dit najaar verwacht. 

Fotos: Nyckle Sijtsma