Wetenschappers zoeken vaarrecreanten

Onder leiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is een app ontwikkeld op de mobiele telefoon waarmee de beleving van mensen op de Waddenzee kan worden vastgelegd.

Van de tocht die over het Wad wordt gemaakt, wordt met de GPS in de mobiel automatisch een track gemaakt. Wanneer u vervolgens iets bijzonders ziet kunt u dat vastleggen met een foto.

Het Monitoringsconsortium (MOCO) brengt op dit moment al de stand van de natuur en de verstoring daarvan door de recreatie in beeld in het Waddengebied. Toch is het beeld van de vaarrecreatie op het Wad niet volledig. Wat zoeken de recreanten in de Waddenzee? Wat willen ze beleven, waar genieten ze van? De onderzoekers hebben daar wel een idee van, maar er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Met goede gegevens via de app moet er een genuanceerder beeld kunnen worden geschetst van recreatie en natuur.

Gevarieerd beeld
Het doel is om in 2018 minimaal 150 tracks te krijgen. Het moet een gevarieerd beeld opleveren. Denk bijvoorbeeld aan particuliere schepen, de beroepsvaart en vooral ook passagiers die meegaan op rondvaartboten.

De beroepsvaart is inmiddels benaderd. De onderzoekers zijn echter nog op zoek naar meer  particuliere bootbezitters en passagiers. Dus gaat u deze zomer het wad op met een boot, als is het maar een toertocht van een paar uur,  download dan de Greentracker in de App-store of via Google Play. Na afloop krijgt u een mail waarop u uw eigen route digitaal kunt herbeleven!

DOWNLOAD GREENTRACKER

MOCO
Het monitoringplan wordt uitgevoerd in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, waarin ongeveer dertig overheden, natuurorganisaties en belangenorganisaties samenwerken. De uitvoering van de monitoring is in handen van MOCO, een consortium dat bestaat uit verschillende expertises van de volgende onderzoeksinstellingen: Rijksuniversiteit Groningen,
Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga,  De Karekiet (Landschap en Ecologie), Vandertuuk Revisited en Sovon Vogelonderzoek Nederland.