Watersportverbond

Het initiatief van de Wadvaarders om het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee te vormen is geslaagd: vier partijen hebben samen dit Verbond opgericht (Wadvaarders, Toerzeilers, Watersportverbond en ANWB, met steun van de bruine vloot).

Het zorgt dat de gebruikers en recreanten van de Waddenzee gezaghebbend en met één stem hun positieve inbreng leveren voor meer evenwicht tussen natuur en recreatie (beleving). De verwachting is dat het Actieplan Vaarrecreatie hier ook de vruchten van zal plukken!