Verslag bijeenkomst Dynamische Zonering

Op donderdag 10 november vond een bijeenkomst plaats met als thema Dynamisch Zoneren. Artikel 20-gebieden worden waar mogelijk opengesteld voor vaarrecreatie en afgesloten wanneer bescherming nodig is. Vraag is: waarom dynamisch zoneren? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de bevindingen, welke ontwikkelingen zijn gaande en hoe past dit in de strategie van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee? In de bijenkomst gingen partners van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee in op bovenstaande vragen.

Bekijk het verslag hier.