Monitoring relatie waterrecreatie en natuur Waddenzee

Eerste onderzoekjaar bijna afgerond

Het eerste jaar van het onderzoek naar waterrecreatie en natuur in de Waddenzee is bijna afgerond. Daarom is er een speciale bijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden. Hier deelden de onderzoekers de bevindingen met beleidsmakers, beheerders, en vertegenwoordigers van de vaarrecreatie en natuurorganisaties. Dit zorgde nog voor een paar nuttige kanttekeningen.

Het doel van het grote data-onderzoek is om na te gaan óf en hóe de vaarrecreatie invloed heeft op de natuurwaarden (zeehonden, vogels) van de Waddenzee. Het onderzoek is een essentieel onderdeel uit het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Data die gebruikt zijn, komen onder meer van radargegevens, vliegtuig-, haven- en sluistellingen van het afgelopen vaarseizoen. Dit is vervolgens gecombineerd met veldwaarnemingen van onderzoekers, overheid en wadvaarders. Het gaat vooral om de confrontatie tussen enerzijds de gegevens van zeehonden en vogels en anderzijds de data van de vaarrecreatie.  

Het onderzoek over 2016 is nu bijna afgerond. De voorlopige resultaten werden eerder al gedeeld met andere belanghebbenden. Zo is in december 2016 tekst en uitleg gegeven aan de leden van de Beheerraad Waddengebied.

De bijeenkomst in Leeuwarden (vrijdag 31 maart) verliep in een aangename sfeer. De 25 deelnemers plaatsten meerdere goede kanttekeningen, vertelt projectleider Bertus van der Tuuk. ,,De sfeer was constructief en er zijn nog details naar boven gekomen. Zo gaf een vogelwachter aan dat hij vraagtekens had bij een bepaald cijfer. Dat gaan we nu nog verifiëren.”

De onderzoekers kwamen wel enkele problemen in de dataverwerking tegen. ,,Als we alle radardata bij elkaar optellen heb je het over meer dan 3 miljard gegevens”, zegt Van der Tuuk. ,,Zelfs de computers van de Rijksuniversiteit Groningen hadden het daar lastig mee. Die stonden dagenlang te ratelen.  En dan bleek dat we toch het algoritme iets moesten veranderen. Het gaat om innovatief onderzoek. Alles is nieuw en dus erg bewerkelijk.”

Monitoringconsortium
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en De Karekiet landschap en ecologie. Het programma beslaat drie jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Het onderzoek over 2016 wordt dit voorjaar afgerond. Dan worden de uitkomsten ook openbaar.

 

LEES OOK:
Blog van Bertus van der Tuuk