Weekje 'Wadwachten' op Richel

Nu het zomerseizoen er weer aankomt, klimmen de Wadwachters van de Waddenzee weer in hun toren.  Daar  houden ze het wad in de gaten. Op veel plekken ontvangen ze daarnaast watersporters om tekst en uitleg te geven over de Erecode Waddenzee.

De verblijven van de Wadwachters zijn markante ijkpunten in de Waddenzee. Niet elk gebied is vrij toegankelijk. Griend (tussen Harlingen en Terschelling) en de Rottums zijn bijvoorbeeld het hele jaar door gesloten voor vaarrecreanten. Maar op Engelsmanplaat en Richel ontvangen ze graag gasten. Hier houden Wadwachters een oog in het zeil.

Kijken en genieten

Sanne van Gemerden van Natuurmonumenten coordineert ondermeer de inzet op Richel. Afgelopen maand zat ze zelf een week op de wadplaat, noordoostelijk van Vlieland. ,,Het was fantastisch, zoveel rust en ruimte. Het is zitten, kijken en genieten.”

Door het mooie weer ontmoette ze al veel mensen op het wad. ,,Je wisselt eerst wat beleefdheden uit, maar daarna gaat het al snel over de Erecode. De centrale vraag die mensen dan hebben is: oh wat leuk, goed dat jullie dat doen. Waarom zijn de regels nodig? En dat vertellen we dan.”

Verstorende drones

Van Gemerden zag in de week op het Wad ook een nieuwe tendens waar beheerders de laatste jaren steeds meer oog voor krijgen: de Drone. In de eerste zes weken van dit seizoen hebben ze al drie keer een drone waargenomen. ,,Een meneer zou zo met zijn drone het verboden gebied invliegen. Dat kan natuurlijk niet, dan verstoor je de vogels. Die hebben de rust hard nodig na een lange vlucht. De man hebben we snel aangesproken.”

De aanwezigheid van de wadwachters schrikt sommige mensen wel eens af. ,,Ze gaan dan twijfelen of ze nu wel of niet op het wad mogen. Maar dan lopen we er even heen en heten ze van harte welkom. Die persoonlijke benadering wordt erg gewaardeerd.”

Werelderfgoed Waddenzee

De boswachter van Natuurmonumenten verbaast zich soms wel over de kennis van mensen op het Wad. ,,Bijvoorbeeld dat de Waddenzee de Werelderfgoedstatus heeft vanwege de unieke natuur op wereldwijde schaal. Dat is voor velen onbekend.”

Toch was Van Gemerden zeer te spreken over het gedrag op het Wad zo in het voorseizoen. ,,De charterschepen hebben de gasten echt goed geïnformeerd. En als je het vergelijkt met jaren geleden dan zie je duidelijk dat mensen zich beter gedragen.”