Skip to main content

Over ons

Ik pas op het Wad partners

Ik pas op het Wad

De campagne 'Ik pas op het Wad' is een initiatief van de organisaties die betrokken zijn bij het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. De campagne 'Ik pas op het Wad' roept vaarrecreanten op om rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur en zich bij het varen en droogvallen aan de afspraken van de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te houden. De campagne wordt onderschreven door bijna 30 belanghebbenden van het Waddengebied.

DOWNLOAD: Erecode Waddenzee

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee richt zich op het (verder) versterken van het evenwicht tussen de natuur en de vaarreactie in Waddenzee Werelderfgoed. Doelstelling hierbij is een basis te bieden voor een verantwoorde uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens aan de Waddenzee. Het plan komt voort uit de Convenant Vaarrecreatie Waddenzee 2007—2012. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is onderdeel van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). PRW werkt aan een gezonde en veerkrachtige Waddenzee die tegen een stootje kan, waar natuur en duurzaam gebruik hand in hand gaan.

DOWNLOAD: Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018

Partners

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee wordt ondersteund door de volgende organisaties: ANWB, Chartervaart (VBZH bestuur), Coalitie Wadden Natuurlijk, Gemeente Ferweradiel, Gemeente Harlingen, Gemeente Hollands Kroon, Kanovaarders, Ministerie van Economische Zaken, Programma naar een Rijke Waddenzee, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland,  Rijkswaterstaat, Schiermonnikoog, Staatsbosbeheer, Stichting Jachthavens Waddeneilanden, Stichting Wad, Terschelling, Vereniging Beroepschartervaart (BBZ), Vereniging Toerzeilers, Vereniging Vastelandgemeenten, Vereniging Waddeneilanden VAST, Vereniging Wadvaarders, Watersportverbond.