Skip to main content

Erecode voor Wadliefhebbers

De Erecode voor Wadliefhebbers is een set van tips om zo de natuur van Werelderfgoed Waddenzee te beschermen en te behouden. Kort gezegd: Vogels en zeehonden zien? Kijk, geniet en respecteer de natuur door afstand te houden. Uitgangspunt van de Erecode is de verantwoordelijkheid en het inzicht van de Wadliefhebber.

Lees de Erecode hier.

De Erecode voor Wadliefhebbers is een onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie. De Erecode wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo wordt deze aan vaarrecreanten uitgedeeld, besteden jachthavens aandacht aan de Erecode, zijn havenmeesters op de hoogte en wordt deze via de websites van deelnemende organisaties van het Actieplan onder de aandacht gebracht. Daarnaast verzorgt partner van het Actieplan, Ecomare, regelmatig trainingen over de Erecode aan de chartervaart en andere geïnteresseerden.